فیلتر هوا

(3 رای‌ها)

همان گونه که در صنعت براي تصفيه مایعات از دستگاه ها و سیستمهای مختلف استفاده مي شود، برای تصفیه سیالات گازی و از همه مهمتر برای تصفیه  “هوا” نيز راهکارهای متنوعی - هم درابعاد خانگی و هم صنعتی - وجود دارد .

 

در اين میان، تصفیه هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وجود آئروسل ها و ذراتِ ريزِ آلاینده در ميان مولکولهای هوا سبب آلوده شدن هوا شده و لـذا پاک نمودن هوا از آلاينده ها، از جمله موضوعـاتی است که در همه زمینه ها در حال بررسی و گسترش روزافزون می باشد .

در صنعت، چه در مـورد هوایِ در گردش در داخل محیط کارخانه، و چه در زمینه تصفیه هوایی که از کارخـانه خارج میشود، در اماکنی که نیاز به اتاق پاک هست در بیمارستانها و اتاقـهای عمل و محیط هایی از این قبیل، و حتی در اماکن اداری و مسکونی هم، نیاز به سیستم های تصفیه هوا با زندگی روزمره همگی انسانـها رابطه تنگاتنگی برقرار نموده است .

شرکت صافی آران حضور خود در اين عرصه را ضروری دانسته و با عنايت به نياز گسترده و روبه رشد فيلترهای هوا درزمينه های گوناگون، نسبت به همکاری با تمامی صنايع فعال در کشور، آمادگی خود را اعلام می دارد .

استانداردها و طبقه بندی ها در فيلتراسيون هوا

 فيلتر های هوا انواع گوناگونی دارد و هر يک از اين فيلتر ها تحت استانداردهای موجود، تست شده و طبقه بندی می گردد. يکی از معروف ترين اين استاندارد ها، استاندارد ASHRAE آمريکا می باشد. واژه ASHRAE مخفـف “جامعه مهندسين تهويه هوا، برودت و گرمايش آمريکا” است. استاندارد ديگری که میتوان بدان اشاره نمود، استاندارد EUROVENT اروپا بوده که در سرتاسر قاره اروپا به وسيـله اين استاندارد، کليه فيلتـر های هـوا، درجه بنـدی شده و وارد بـازار می گردد. فيلتـرهای هـوا جهت استـفاده در اروپا با کدگذاری  EU  “کلاس بندی” می شوند. دليل طبقه بندی فيلترها در اين کلاس های بخصوص، بازمی گردد به نتيجه انواع تست های اين استاندارد - به نام تست های EN - که بر روی تک تک فيلترها انجام می شود و معرف مقدار عددی خصـلت هایِ يک فيلتر هوا مانند “ميزان جمع آوری ذرات معلق”، “دبـی”، “افت فشار” و امثال آن و در نهايـت، ميزانِ درصدیِ “راندمان”  آن می باشد. به همين ترتيب در استاندارد ASHRAE  نيز فيلترهای هوا با کدگذاری های آمريکا، کلاس بندی می شوند .

در حال حاضر و در سرتاسر جهان، هر کشور دارای استاندارد مخصوص به خود و در نتيجه، کلاس بندی های مختص به منطـقه خويش در عرصه توليد فيلتـرهای هوا می باشد. ذکـر اين مطلب ضروری است که تفـاوت در نوع نام گذاری و کلاس بندی های گوناگون فيلترهای هوا، تفاوتی در شکل ظاهری و همچنين عملکرد دو فيلتر مشابه از دو کشـور يا دو قاره متفاوت نخواهد داشت. درواقع ممکن است که به طور مثال يک “فيلتر کيسه ای” در آمريکا با نامی خاص و همان فيلتر با همان ويـژگی و همان راندمـان در اروپـا با نامی ديگر، کد گذاری و طبقه بندی شده باشد . 

پیش فیلترهای فلزی که در ایران فیلترهای قابل شستشو نیز نامیده می شوند عمومـاً در اولیـن مرحله فیلتراسیون هوا قرار داده می شوند و بـا توجه به ابعاد چشمه های آخرین صفحه مشبک موجود در ساختارشان قادر به گرفتن اجسام و ذرات معلق درفضا از قطـر یک الی دو میلیمتر به بالا هستند . ساختار این پيش فیلتـرها به گونـه ای است که ورقـه های توری فـلزی، به فـرم چیـن خورده و به صورت تخت بر روی يکديگر قرار داده شده است. قرار گرفتـن این صفحات به شکلی است که درقسمت ورودی هوا شبکه ها بزرگتر بوده و بتدریج در آخرین مرحله دارای ریزترین شبکه می گردد.

افت فشار اولیه این پیش فیلترها در جریان حجمی هوا معادل 3400 متر مکعب در ساعت (2000 سی اف ام ) برابر با 10 الی 20 پاسکال می باشد . ابعاد رايـج در آنها  50*300*600  و  50*600*600  میلیمتر است . سایر ابعاد غیر معمول نیز قابل سفارش و ساخت می باشند . توری های چین خورده بکار رفته در آن از دو نوع گالوانیزه و یا آلومینیومی می باشد .

 

پیش فیلترهای الیاف شیشه ای

مدیای این نوع از فیلترها از جنس الیاف شیشه ای به هم پیوسته (امرگلاس یا امرکول)، عمومـاً به ضخامت 25 و یا 100 میلیـمتر می باشد که پس از برش در داخل قاب مقوایی و يا فلزی مقاوم قرار داده می شود. قسمتهای باز قاب، در بر گیرنده 75 درصد از سطح قاب جهت عبور هوا  از سطح فیلتر می باشد .

در طبقه بندی استاندارد اروپایی EUROVENT تحت درجه 2-EU، 3-EU و 4-EU قرار داشته و افت فشار اولیه آن درسرعت هوای عبوری 5/2 متر برثانیه، 25 تا 30 پاسکال می باشد. همچنین قدرت جذب خاک مصنـوعی آن از نظر راندمان وزنی، بین 70 تا 98 درصد اندازه‌ گیری میگردد. افت فشار نهائی (پیشنهادی ) این نوع فیلتر نيز  20  پاسکال می باشد. ابعاد متداول پيش فيلترهای با الیاف شیشه ای 295* 595 *595 و 490*490 * 595 میلیمتر بوده و با ضخامتهای 50 و 100 میلیمتر قابل توليد می باشد .

این پیش فیلترها به صورت گسترده ای در هواسازها، کارخانه های داروسازی، بیمارستان ها، کوره های رنگ، هود های آشپزخانه و همچنین در مکان هایی که دارای حرارت می باشند قبل از فیلترهای پانل، کیسه ای ، هپا و اولپا به کار گرفته می شوند تا عمر مفید فیلترهای نامبرده افزایش یابد .

 

 فیلترهای کفی پلیتد (پانل )          

مدیای این فیلترها از الیاف مصنوعی (نبافته ) بوده که همـراه با توری محافظ به عمق های 50  یا 100 میلیمتر به صورت زیگزاگ یا آکاردئونی، چین خورده و در داخل قاب مقوایی یا فلزی قرار میگیرد. قسمتـهای باز قاب نیز به شکلی طراحی شده و برش خورده که امکان عبور هوا از حدود 75 درصد سطح مقطع را ممکن می سازد. این پیش فیلترها که اصطلاحاً به کفی پلیتد و یا پانل مشهور است در طبقه بنـدی EUROVENT  تحت درجه 3-EU  الی 9-EU  کلاس بنـدی می شوند و افت فشار اولیه آنـها در جریان هوای 3400 متـر مکعب در ساعت، 30 پاسکال با راندمان 35 الی 40 درصد، 40 پاسکال با راندمان 45 الی50 و 55  پاسکال با رانـدمان 55 الـی 60 درصـد می باشد. رانـدمان ایـن پیش فیلتـرها در جذب ذرات حدود30 الی 98درصد بوده و قدرت جذب خاک مصنوعی از نظر راندمان وزنی و طی آزمایشات مختـلف با تونل تست ASHRAE ( اشری76/52 ) بین 80 تا 9/99 درصد مشاهده شده است. ابعاد متداول، 600*600 و 300*600 با ضخامت 50 و 100 میلیمتر و 50*490*490 میلی متر است. افت فشار نهایی (پیشنهادی) این فیلترها با توجه به راندمان، 200 الی 250 پاسکال می باشد .

جایگزین بسیار اقتصادی برای فیلتر های با الیاف شیشه ای بوده و به طور کلی به منظور افزایش عمر مفید فیلتر های حساس “هپا” و “اولپا” به کار برده می شوند .

فیلترهای پد و رول

فیلتر های پد و رول که از الیاف سینتتیک (پلیستر ) ساخته می شوند، در ابعاد مختلف به شکل های پد و رول با عرض حداکثر  2000 میلی متر توليد و عرضه می گردد. این نوع فیلترها با راندمانهای 10 الی 60 بر اساس استاندارد اشری 1/52 -1992و در کلاس بندیهای G2 و G3 و F5 مطابق با  استاندارد 779/EN و با ضخامت های 2ميلی متر، 5، 10، 12، 25،20،15 و 50 میلی متر بدون لایه محافظ و با ضخامتهای 15و20 و 25 میلی متر با لایه محافظ به عنوان پیش فیلتر جهت ازدیاد عمر مفید فیلتـر های راندمان بالاتـر و یا فیـلتر اصلی در سالن های رنگ خودرو سازی ها، اطاق های کمپـرسور و تابـلو های برق و نظـایر آن استفاده می شود .

ارونت فيلتر

زمانی که احتیاج به جابجایی هوا در مخازن - مانند مخازن صنایع دارو سازی - یا دستگاه هایی که تحت خلاء عمل می نماید، می باشد  و اين دستگاه ها میبایست به فشار اتمسفریک برسند، از ارونت فیلتر در جهت ارائه هوای استریل استفاده می شود. برای کارکرد در استریلـایـزرها یا سیستم های اندازه گیری ذرات - مانند دستگاه ذره شمار لیـزری - و بالاخـره در هر نوع سیستمی که به هوای استریل برای جابجایی نیاز داشته باشد، اين فيلترها به کار می رود .

 

فیلتر لانه زنبوری (هپا)

 

فیلتر اولپا

 

فیلترهای الیاف شیشه ای

 

 

 

ارونت فیلتر

 

فیلترهای پد و رول

 

فیلترهای فلزی قابل شست و شو

 

فیلترهای کفی

 

 

 

 

 

 

 

ساعات کار

 • شنبه تا چهارشنبه: 8:30 صبح تا 5 بعد از ظهر
 • پنجشنبه: 8:30 صبح تا 1 بعد از ظهر

اطلاعات تماس

 • دفتر مرکزی:
  آدرس : تهران - خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - کوچه قدر – پلاک 6 – طبقه سوم
  تلفن : 2-66903901 ، 66910163
  فکس : 66936239
  ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  کد پستی: 1418864544

تلگرام: safiaran@ عضویت 

 •  
  کارخانه:
  آدرس : کیلومتر 50 جاده خاوران – شهرک صنعتی پایتخت
  تلفن : 4572595 - 0233
بالا